Denge Sorunları

Denge bozuklukları sıklıkla ani gelişen baş dönmelerine sekel olarak gelişen bir durumdur. Özellikle her iki taraf iç kulağın da etkilendiği durumlarda ve bazı sinir sistemine ait denge hastalıklarında ortaya çıkar ve hastayı bağımsız yaşamaktan, aktif yaşamdan, iş hayatından yoksun kılar.


Bu kişilerin dinlenerek ve yatarak iyileşebileceklerini düşünmeleri dengesizlik sorununun daha da kötüleşmesine neden olur. Normal toplumda baş dönmesi ve dengesizlik sorunlarının en sık görülen rahatsızlıklardan birisi olduğu dikkate alınırsa denge sorunu olan kişilerin yaşam kalitelerinin arttırılması ve onları aktif yaşama geri döndürmek büyük önem arz eder.


Denge tedavisi bir rehabilitasyon sürecidir. Dengede kalmamıza destek veren vücut sistemlerinin (iç kulak, gözler, derin duyu, beyin, beyin sapı, beyincik) uyarılarak bunların fonksiyonlarının vücudu dengede tutacak biçimde yeniden yapılandırılması demektir. Denge tedavisi bu açıdan bakıldığı zaman bu sistemleri aktive edici bazı özel uygulamaların doktor kontrolünde belli bir sıra ile vestibüler rehabilitasyon fizyoterapisti tarafından yaptırılmasıdır.


Bu sayede evden dışarı çıkamayacak kadar ağır kaygısı olan hastaların güncel ve aktif yaşama döndürülmesi mümkündür. Yaklaşık 6 haftalık yoğun Denge Terapisi ile bu süreç tamamlanmakta hedeflenen sonuca ulaşılmaktadır.